Byer der rækker ud sammen

Kirkernes Sociale Arbejde Danmark, er en række lokale KSA-netværk som samarbejder om diakonal vidensdeling på tværs af danske byer. Bag hvert netværk står en række engagerede kirker og menigheder som sammen praktiserer kristne værdier, ved at være en udstrakt hånd til medmennesker i lokalsamfundet, som kæmper med udfordringer i livet.

Typisk foregår samarbejdet omkring fælles frivillige projekter udenfor kirkernes lokaler, med en anker menighed og et bredt tværkirkeligt samarbejde, mens diakonale projekter bygget op omkring et fællesskab i menigheder ejes i enkelte kirker/menigheder.

Find KSA Netværk her

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg

Samarbejdet i Silkeborg startede som det først i netværket i 2013. Her arbejder man sammen og seks forskellige indsatser, bl.a. Økonomisk rådgivning og Maddeling. Du kan læse mere på deres side.

Besøg

Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus

Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus startede i 2019 og er godt på vej til at gøre en forskel for borgerne i Aarhus. Her arbejder kirkerne sammen om projekter som AarhusCare og Praktisk hjælp. Derudover henviser deres hjemmeside til samtlige projekter blandt kirkerne, og skaber et overblik over den forskel menighederne gør i Aarhus.

Besøg
Et byskilt med Græsted

Kirkernes Sociale Arbejde i Græsted

Netværket i græsted startede ligesom Aarhus i 2019. Her arbejder kirkerne sammen om mange forskellige projekter. Praktisk hjælp, cykelværksted og LektieCafé er blot nogle få indsatser menighederne sammen rækker ud med.

Besøg

Kirkernes Sociale Arbejde i Aalborg

KSA i Aalborg er et netværk, som startede i 2022. Aalborg er en by, med mange diakonale projekter og et stærkt kirkeligt samarbejde. KSA passer godt ind, I forlængelse af dette eksisterende samarbejde og som bindeled ud til byen og ind til kommunen.

Besøg

Kirkernes Sociale Arbejde i Vejle

KSA Vejle startede i 2023. Vejle er en by med et rigt kirkeliv og mange eksisterende diakonale projekter. Der er tradition for kirkeligt tværgående samarbejde. Derfor har det været naturligt at styrke samarbejdet ved at lave KSA Vejle og på den måde
 også få en fælles diakonal front som rækker ud i byen.

Besøg

Vil du starte et nyt Netværk?

Kirkernes Sociale Arbejde ønsker at skabe vidensdeling på tværs af kirker og menigheder om, hvordan kirker/menigheder sammen og kan gøre en forskel i samfundet. Borg Fonden og Blå Kors Danmark støtter udbredelse af samarbejdet, til gavn for flere kirker og byer. Så vi sammen kan gøre en større forskel i Danmark.

Læs mere