Et netværk med hjerte for mennesker og diakoni

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af kirker i Danmark, der sammen med Blå Kors Danmark ønsker at inspirere til diakoni i kirker og menigheder. Dette gør vi ved at indsamle inspiration og viden fra hele Danmark. Vi håber, på tværs af Danmark og sammen med eksisterende projekter at kunne inspirere til igangsættelse eller styrkelse af diakonale indsatser. Vi håber at flere må erfare velsignelsen af at omsætte kristne værdier og menneskesyn til diakoni i praksis. Dette gennem villige hænder, som hjælper udfordrede medmennesker. Vi tror og erfarer at tiden igen er til, at kirkerne gør sig gældende i omsorgsarbejde, og vi ser, at vi gør det bedst sammen som kirker.

Historien om Kirkeres Sociale Arbejde

Kirkernes Sociale Arbejde startede i 201 i Silkeborg, hvor tanken om række ud i samfundet med diakoni på tværs samlede en række menigheder. Man erfarede hurtig, at diakonien, samlede på trods af forskelle.

Idag rækker 180 frivillige fra 10 kirker, sammen ud til 1000 medborgere årligt og kirkerne har et bredt samarbejde på tværs af kommunen og med andre frivillige aktører.

Et partnerskab med Blå Kors Danmark gir` styr på rammerne, så man sammen kunne fokusere på at gøre en forskel i Silkeborg. Kirkerne er fælles om indsatser, som ikke foregår fysisk i menighederne. F.eks. besøgstjeneste, praktisk hjælp, gældsrådgivning. Derudover har mange af menigheder egne inviterende fællesskaber, som de frivillige ofte inviterer netværksøgende borgerne med til.

80% af dem vi hjælper bliver henvist fra kommunen, som ser os som en uundværlig samarbejdspartner, der gøre en kæmpe forskel for udsatte medborgere gennem næstekærlighed, venlighed og hjælpsomhed.

I Silkeborg har man idag 3 lønnede deltidsmedarbejdere og er finansieret af sponsorater fra erhvervslivet, fonde, puljer, §18 midler og private givere.

I 2019 blev Århus og Græsted inspireret at KSA moddelen og brugte ligesom i Silkeborg samarbejdet i "evangelisk alliance" som afsæt til samarbejdet. Du kan læse mere om det enkelte arbejde i KSA afdelingerne her