Start KSA i din by og ræk ud sammen

Fra idé til netværk

Nogle kirker har længe gået med tanken, andre steder er det som et lille frø, der skal lægges i jorden for at spire og vokse frem. Det kan tage tid - til I er klar til at række ud sammen, men at der fra starten bygges et solidt tillidsfundament, er afgørende for den langsigtede indsats. For opstart af et nyt KSA samarbejde, har vi lavet en fasebeskrivelse I kan følge. Her bliver I henvist til nyttig informationer, så jeres samarbejde kan komme godt fra start.  

1 Inspirationsfasen

To eller flere lokale kirker/menigheder starter dialog med hinanden med interesse i at indgå i tværkirkeligt menighedsdiakonalt samarbejde. Det anbefales at søge bred kontakt til andre kirker/præster for at invitere alle interesserede med til et inspirationsmøde. Ved 2 eller 3 interesserede menigheder aftales et inspirationsmøde /workshop med os. Her kan I blive inspireret til hvad I sammen kan, hvordan I kommer igang og hvordan I når ud til dem I vil hjælpe. Vil I videre sammen, er det vigtigt en nøgleperson, forpligtiger sig som koordinator indtil I evt. får en projektleder.

2 Etableringsfasen

I etableringsfasen er det vigtigt, at I sammen snakker om følgende ting: Hvor er der kommitment?  Hvem vil med videre? Hvad indebærer det at være med? Hvad er målet for samarbejdet? Hvad har vi af ressourcer og eksisterende projekter? Tag allerede her en snak om drømme og iværksættelse af indsatser som pilotprojekt. Vi har lavet en samling af egnede fælles indsatser I kan lade jer inspirere af under ressourcer. Derudover vil vi gerne dele vores organisationsmodel som bruges i vores eksisterende KSA netværk.

3 Partnerskabsfasen

Vil I være med i KSA samarbejdet indgås et partnerskab med jeres by netværk, Kirkernes Sociale Arbejde og Blå Kors Danmark. Kirkernes Sociale Arbejde hjælper jer i opstartsprocessen med råd og vejledning, logo, sparring ang. fondsansøgning, skabeloner til foldere køb af hjemmeside mm. Blå Kors hjælper med økonomi styrring, pressemeddelelse, frivilligforsikringer, registreringssystemer, ansættelses kontrakter mm.

4 Samarbejde

I denne proces undersøges blandt kommende frivillige, hvilke koncepter der er tilslutning til i opstarten. Når man arbejder sammen anbefaler vi koncepter som har adresser ude i byen. De fleste frivillige finder mening i at arbejde på projekter, som ligger ude i byen i stedet for I samarbejdskirkerne. Det er vigtigt man finder en teamleder eller koordinator, som vil være ansvarlig for det pågældende projekt tidligt i processen. Vurderes nødvendigheden af at rejse midler til ansættelse af en projektleder, køb af hjemmeside mm, kan man under ressourcer læse mere om, hvordan I søger midler eller kontakte KSA for vejledning.

Vi støtter jer på vejen

Kirkernes Sociale Arbejde vil gerne støtte jer i samarbejdet om menighedsdiakoni. Vi har erfaring og viden, som I kan drage nytte af, hvis I løber ind i udfordringer. I fase to afholder vi gerne en inspirerende workshop om det tværkirkelige samarbejde om diakoni, samt sparrer med en eventuelt styregruppe. Vi hjælper gerne med råd om kommunesamarbejde, fundraising, budget priotering, det indledende PR arbejde, samt udarbejdelse af tryksager til jeres by og indkøb af hjemmeside.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at høre mere om KSA, eller klar til at starte en afdeling i din by, så kontakt os.

Felter markeret med * er påkrævet.

Jeg giver samtykke til at Blå Kors behandler mine oplysninger. Læs mere

Tusind tak! Din besked er modtaget. Du hører fra os snarest.
Der er sket en fejl!