Ræk ud sammen

Fra idé til netværk

Nogle kirker har længe gået med tanken, andre steder er det som et lille frø, der skal lægges i jorden for at spire og vokse frem. Det kan tage tid - til I er klar til at række ud sammen, men at der fra starten bygges et solidt tillidsfundament, er afgørende for den langsigtede indsats. For opstart af et samarbejde, har vi lavet en fasebeskrivelse.

1 Inspirationsfasen

Er I flere kirker/menigheder i samme kommune med interesse for sammen at indgå i tværkirkeligt menighedsdiakonalt samarbejde, kan I måske finde inspiration i de gode historier og erfaringer fra Silkeborg, Århus, Græsted Ålborg og Vejle. I kan enten læse mere her på siden, ringe eller få en aftale med en af vores lokale projektledere om at komme på besøg. Vi anbefaler I en startproces, at så mange mulige interesserede kirker, og præster og andre interesserede inviteres med. Ved besøget, tages udgangspunkt i jeres historik gennem en forudgående dialog - for bedst at kunne inspirere til hvordan I kan komme videre.

Ønsker I herefter at samarbejde, findes til mødet en nøgleperson og I finder en lille styregruppe; som bliver drivere i projektet.

2 Etableringsfasen

I etableringsfasen er det vigtigt, at I sammen snakker om følgende ting:

- Hvor er der kommitment?  Hvem vil med til at række ud sammen?

- Hvad har vi af eksisterende projekter, med vision om at ”at række ud og invitere ind” (projekter slusefællesskaber i egne menigheder)

- Hvad har vi af eksisterende projekter, som rækker ud og som ønsker at udbygge samarbejdet. (projekter uden en kirke adresse)

- Drømmer vi sammen om at iværksætte af nye indsatser i den kommende projektperiode (2-3år) find inspiration til fælles indsatser

I kan lade jer inspirere under ressourcer. Find også Organisationsmodelen som bruges i eksisterende KSA-netværk og forstå netværkets opbygningen. Derudover findes der videoer på Kirkernes Sociale Arbejdes - YouTube kanal som beskriver nogle af de indsatser andre byer beskæftiger sig med.

3 Partnerskabsfasen

Har du brug for at søge midler gennem fundraising, indgås partnerskabsaftale med en lokal kirke om drift samt med Kirkernes Sociale Arbejde, da kopi af aftalerne vedhæftes ansøgningen til fonden.

KSA kan tilbyde hjælpe med designskabeloner til foldere, flyers, hjemmeside design og vejledning vedr. organisering, projektledelse, frivilligledelse, kommune samarbejde mm.

4 Samarbejde og fundraising

Når I har styr alle de ovenstående ting, er I klar til at søge midler til en projektansat, som hjælper jer med at nå jeres mål for samarbejdet. Typisk tildeles der fra fonden 100% af drifts omkostningerne første år, 2/3 andet år og 1/3 i det 3 år. Så jeres projektleder kommer til at arbejde med at finde midler til fortsættelse af KSA i jeres by.

Afhængig af jeres bys størrelse kan man søge et tilskud på 8-12 timer ugentlig, betaling af hjemmeside og etablerings omkostninger mm. KSA og Blå kors, guider og hjælper jer i denne fase med inspiration og hjælp til at lave et realistisk budget. Jeres fondsansøgning skal beskrive det 2-3-årige proces arbejde. Ansøgningen skal derfor tegne et billede af jeres drømme over de næste par år, med udgangspunkt i den realitet i står i.  

Vi støtter jer på vejen

Vi ser frem til samarbejdet om menighedsdiakoni med jer og menighederne i jeres by. Når vi har indgået partnerskabsaftalen, er i velkommen i vores nationale ERFA-netværk. Kontakt Janni for en uforpligtende samtale, mere information og eller for at træffe aftale om en workshop. Vil i videre sparrer vi efterfølgende med jer om hvordan I kommer videre, når I er klar. Vi hjælper gerne med råd om kommunesamarbejde, fundraising, budget priotering, det indledende PR-arbejde og indkøb af hjemmeside.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at høre mere om KSA, eller klar til at starte en afdeling i din by, så kontakt os.

Felter markeret med * er påkrævet.

Jeg giver samtykke til at Blå Kors behandler mine oplysninger. Læs mere

Tusind tak! Din besked er modtaget. Du hører fra os snarest.
Der er sket en fejl!