Visionen for KSA-Danmark

KSA-Danmark ønske at styke det diakonale samarbejde i Danmark. I denne video fortæller formand Kurt Sørensen om tankerne bag KSA-Danmark og vores vision for diakoni i Danmark.