Maddeling

Maddeling

Maddeling er et koncept hvor frivillige teams fra kirkerne, deler tilberedte overskudsmåltider ud til familier i nød og udsatte ensomme.

Maddeling i Silkeborg er et samarbejde mellem frivillige, kommune og sportsklubberne SIF, BSH og Voel KFUM. Klubberne sponserer måltider fra sponsormiddage, kommunen visiterer borgerne og kirkerne rekrutterer frivillige som besøger de godt 70 borgere med mad.

Formål

Formålet med Maddeling er at aflaste i en svær periode i borgernes liv, både ressourcemæssigt og økonomisk. Andre uvelkomne fællesnævnere, hos de borgere vi besøger er isolation og ensomhed. Vi besøger de samme borgere gennem et år. Vi erfarer at både maden men også besøget, smilet og den tilbagevendende kontakt med et nærværende medmenneske, forøger livsglæden og giver borgerne håb gennem en svær periode.

Visiteringen til MADDELINGS listerne foregår Silkeborg i samarbejde med Sundhedsplejen, Famileafdellingen, Helhedsplanen og Psykiatrien. Borgerne får i Silkeborg mad 2-5 gange månedligt i ca. 9 mdr.

Man kunne forestille sig at man i stedet bruger maden, til at lave spisefællesskaber for eksempelvis for unge, hvor man inviterer en række udsatte unge med, som man kommer i kontakt med gennem kommunens jobtilbud for unge.

En ung mand med store psykiske problemer sagde en dag vi kom, ”Det har reddet mig at jeg vidste I kom med mad da jeg havde det sværest. Jeg har fået det meget bedre nu, og skal snart flytte, så skal I give maden til nogle andre, som har det svært” Udover maden bliver borgerne gennem årets løb inviteret ind i fællesskaber som fællesspisninger, gospelkor, kvindecaffe julehjælps arrangementer og andre tilbud, som kan hjælpe dem med at bryde ud af ensomheden.

Hvordan kommer vi igang

Maddeling er et projekt som afhænger af om man kan finde lokale samarbejdspartnere. I Silkeborg oplever vi at blive kontakter af kroer og restauranter, for at vi sammen kan sende maden videre til udsatte borgere. Fordelen ved at arbejde med sportsklubber er, at man kan planlægge udkørslen af mad ud fra kampprogrammet.

Organiseringen og opstart:

Først og fremmest skal der være en frivillig, som vil være projektleder for Maddeling. Dernæst kan det være en god ide at sætte en arbejds gruppe, som hjælper med finde samarbejdspartnere, som maden hentes hos.

Der skal være mindst et frivilligt team til en start, gerne flere afhængig af hvor ofte der skal uddeles mad. Projektlederen kan med fordel også være teamleder. Det kræver ofte et par timers arbejde at dele mad ud.

Maddelings lederens opgave:

Kontakt til klubber eller Madleverandører om hvornår der er mad til udkørsel.

Få Maddelings aftaler med madleverandører.

Koordineres Maddelings datoer, med frivillige teams som står for Maddeling.

Sende sms til Maddelingsborgere 2 dage før maden kommer.

Lave årlige kørselslister eller liste der passer med borgernes adresser.

KSA lederens opgave

Kontakt til kommunale afdelinger, hvor der skabes kontakt til borgerne

mens Maddelings lederen har kontakten til de frivillige og ansvaret for det praktiske. Arbejdsfordelingen kan variere efter hvilke aftaler i synes passer.

Læs mere