Medvandring

Støtte, varme og forståelse fra et medmenneske kan lette hverdagen. Er du presset af sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller andet og står alene, kan du måske have glæde af en medvandrer. Sammen kan I følges et stykke af livets vej, tale om dine bekymringer og udfordringer, og I kan glæde jer over de små sejre.

Sammen med et andet menneske kan du måske bedre overskue situationen.

Læs mere