Praktisk hjælp

Praktiske hjælp

Se videoen om det at være frivillig Praktisk Hjælper HER

Nogle gange er en helt konkret og praktisk håndsrækning den bedste måde at hjælpe på og det. Praktisk hjælp en af de koncepter, som mange byer ville kunne arbejde sammen om. For mennesker uden netværk kan en praktisk håndsrækning gøre en kæmpe forskel.

Hvordan kommer I igang

Er i en eller 2 kirker, der har lyst til at gøre en forskel gennem praktisk hjælp, er det ret nemt at komme igang. "Praktisk hjælp" har først og fremmest brug for en koordinator, som modtager efterspørgslen fra borgere. Endvidere er det afgørende at finde en eller flere teamleder, som kan hverve teams bestående af 2 - 5 frivillige. Har I et KSA Netværk i jeres by, tildeles i adgang til et ansøgnings system. Det gør det nemt for jer at modtage ansøgningerne online via jeres hjemmeside. Har I et familie netværk i jeres by er I måske allerede igang med at hjælpe nogen praktisk.

Organiseringen

Hjælpen foregår altid i teams fra 2 - 10 frivillige. Klipper man hæk eller henter affald, typiske udendørs opgaver kan man godt kan være alene om en opgave, men det er rart som frivillig at være på et team.

Teamlederopgaver

- Tage imod opgaver fra koordinator

- Hverve eget team

- Varetage kommunikation til eget team

- Tilmelde team til opgaver hos koordinatoren

Koordinator

- Udvikle proceduren for arbejdsgangen og rammerne i projektet sammen med temledere og KSA leder.

-Lære at trække data ud af ansøgnings systemet hvis I er et KSA samarbejde.

-Tage imod opkald som omhandler spørgsmål til praktiske hjælp

-Sende opgaverne fra systemet, til det egnede praktisk hjælp team og formidle kontakt videre til borgeren.

KSA lederens opgave

- Er I et KSA samarbejde bestilles ansøgnings systemet "Collect" gennem Blå Kors Danmark

- Indkalde til halvårligt koordinator og teamleder til møde og praktisk hjælp

-Kontakt til Famileafdellingen evt. sundhedsplejen med info om tilbuddet, hvis man ønsker mere få borger kontakt.

Rammesætning og arbejdsgange

Det giver oftest mest mening at yde hjælp til selvhjælp, og måske kan borgerne få nye strategier eksempelvis til at rydde op, som gør det nemmere for dem være selvhjulpne fremadrettet.

I Silkeborg har vi afgrænset at hjælpe trængende og ensomme, som hverken har netværk eller økonomi til at købe hjælp. Hvor man afgrænser hjælpen og om man gør det er noget I beslutter i jeres by.

Endvidere har man i Silkeborg afgrænset hjælpen til max. 3 timer. Erfaringsmæssigt er der oftest ikke energi fra borgerne til at være i opgaver længere tid en det. I særlige tilfælde, hvor man eksempelvis hjælper den enlige mor fra krisecentret med en omfattende flytning, kan der lægges flere timer i. Det er dog rart for de frivillige at der ikke forventes mere end 3 timer, man kan evt. være flere om opgaven ved store opgaver og så kan den frivillige bestemme sig for at hjælpe mere i en given situation.

Praktisk

Når man får en god kontakt til kommunen, kan de anbefales enten at have ringetid eller et ansøgningssystem, da der kan komme en del henvendelser.

Læs mere