Events for udsatte børn

Formål

Hør frivillige fra Silkeborg fortælle om hvad de får ud af at lave events for udsatte børn i Silkeborg. TVRZ eller (you name it) er events for udsatte børn i deres eget boligområde. I Silkeborg er det sommerferie events og events på lørdage fra april til nov. Vi oplever gennem TVRZ at være med til at formidle en kultur af venlighed og gavmildhed i boligområder, hvor der ofte en hård kultur og mange børn går og keder sig. Det skaber glæde og forundring at nogen række ud, med nærvær og gode oplevelser. Udover at man gør en forskel for børnene, kan disse events bygge bro til fællesskaber i kirkerne. Dette ved at man er åben overfor de nysgerrige forældre der kigger forbi, skænker kaffe og måske invitationer til fællespisning, familie netværk eller andre diakonale arrangementer i kirkerne.

Hvordan kommer I igang

Find et par initiativtager/ledere blandt de involverede menigheder. Herefter kan man nedsætte en arbejdsgruppe, som brainstormer og arbejdere videre med projektrammen for projektet.

Når man ved hvad man vil og har fundet de frivillige, kan man evt. fundraise, penge til materialer i projektet. Er din menighed en del af KSA Netværket i jeres by, har I mulighed for at låne Silkeborgs "Sjov på TVRZ" materiale trailer et par weekender i en opstartssæson. Heri er telte, borde, stole, bålfade, snobrødspinde, skilte med regler, bolde mm. Endvidere kan man undersøge, om der skulle være lokale aktørerer, hvoraf man kan låne hoppeborg, Airtrack bobbes eller lignende af.

Organiseringen

Der sammensættes et frivilligt lederteam, som består af en overordnet projektleder/dagsleder og en række teamledere. Teamlederne er leder for de enkelte aktivitets teams og planlægger og indkøber til egne aktiviteter.

Eksempelvis: Sports/lege team, Danse team, KREA team, Udelivs team, Hopeborgs team mm. Klatre, Bål osv.

Projektlederen opgaver

- Kontakt til de frivillige, det kan anbefales af lave en Facebook gruppe eller lign.

- Tovholder på det praktiske

- Planlægge events sammen med teamlederne

- Indkøber dagens forfriskning, eller uddelegerer opgaven

- Kontakt til KSA lederen ifht. frivillig hvervning og PR.

- Tager kontakt til aktøren hvis område, man gerne vil lave aktiviteter på evt. i samarbejde med KSA lederen

KSA lederens opgaver

- Sørger for sparring til projektlederen.

- Fundraiser evt. efter aftale

- Tager kontakt til beboerforeningen Ifht. reklamering og efterspørgsel på strøm.

- PR på interne SOME og reklamering i netværket.

- Sørger evt. for skilte på dagen - synligt tids program - synlig alder - kan evt. refereres fra Silkeborg

Praktisk

Det anbefales af afholde "Sjov på TVRZ" i forår, sommer og efterår. Endvidere kan det være en god ide at afholde det i weekender og ferier, hvor mange børn ellers sidder indendørs foran en skærm.

Der kan komme rigtig man børn, så det er fint at få aftalt på forhånd, hvor mange der må være i hoppeborgen, hvor gammel (Ifht. selvhjulpen hed) man skal være for at være med. Hvis der pludselig står 80 børn kan de blive lidt kaotisk, med en meget bred aldersgruppe. Er I ledere nok til at lave eksempelvis. Krea tilbud til flere aldre, forældre kaffe eller alders opdelt fodbold.

Det er vores erfaring, at børnene først kommer ud om eftermiddagen. Et relevant program ville kunne starte fra kl.13. Eller som nedestående program i sommerferien, hvor 3 familier og en række unge, afholdt Sjov på TVRZ i Silkeborg 3 dage i uge 27.

Det kan anbefales af afholde eventet mindst en gang månedligt.

Eventet startes med en lille ledersamling, hvor de frivillige som ikke har et team, fordeles eller sendes på rotationen evt. hver halve time. Vores erfaring er at 3-4 timer er passende at have åbent men prøv jer frem. Derudover tog det for os ca. 30 min at stille op og lukke ned.

Program

Kl.17:00 Briefing, ledersamling Sandwich, bøn og opstilling.

Kl.17.30 Opstart af aktiviteter

 

Kl.19.00 Snack til børnene, muslibar, kiks, slippepind eller lign.

Kl.19.30 Ned lukning af aktiviteter mens bål klargøres

 

Kl.20.00 Afsluttende aktivitet med bål og snobrød

Kl.20.30 Ned pakning, evaluering og vi ses

Brug for hjælp

 Vil I gerne lave TVRZ så kontakt gerne Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg på tlf. 9116 8017 for at høre mere eller tag et kig på vores hjemmeside.

 

Læs mere