Mønt med hjerte

Diakoni i praksis

Få et kort resume her fra rapporten "Diakoni i praksis" hvor du bliver du præsenteret for ”bedste diakonipraksis” som er udarbejdet efter analysens resultater. Det er et ønske at rapporten er til inspiration og dialog rundt omkring i Danmark, om hvordan diakoni kan fremmes, så endnu flere mennesker hjælpes på en endnu bedre måde.

Læs med her eller følg linket til rapporten "Diakoni i praksis"

Resume

Diakoni handler om at møde det vanskeligt stillede medmenneske, som det er, med næstekærlighed og fællesskab. Medarbejdere er medvandrere og yder hjælp til selvhjælp, så medmennesket kan tage ansvar for eget liv.

Diakonien har et udviklingsperspektiv og handler om at hjælpe medmennesket ud af en socialt udsat position.

Respondenterne har to højt prioriterede mål for dem, de hjælper: ”Komme til tro på Gud” og ”Skabe håb”. Tro giver identitet og selvværd, og sammen med håb, giver det motivation for livsforandring.

I diakonien er der en tros-faktor og en ekstra dimension. For diakoner betyder det mulighed for bøn og Guds hjælp i konkrete situationer.

Diakoniens solsikkemodel

Analysen har afdækket, at diakoni består af fire bestanddele, der beskriver diakoni som en socialfaglig grundmodel:

1) En kerne med et personligt kald, et medmenneskeligt møde og et inkluderende fællesskab.

2) En række færdigheder, som udøves i kaldet, mødet og fællesskabet.

3) En mangfoldighed inden for forskellige arbejdsområder.

4) Et fundament baseret på det kristneværdigrundlag og livs- og menneskesyn.

Diakoniens fire bestanddele kan illustreres i en model, hvor der er anvendt en solsikke som metafor.

Ifølge det heliotropiske princip drages mennesket mod det energi- og lysfyldte på samme måde, som en solsikke drejer sig mod solen. Inden for diakoni er solsikken et billede på, at Gud giver diakonien lys, varme, energi og kærlighed.

Baggrunden for analysen er at fremme BORG fondens formål: At støtte kirkelige aktiviteter, der virker for at realisere missionsbefalingen og kristendommens dobbelte kærlighedsbud (Matt. 22, 34-40 og Matt. 28,18-20).

BorgFonden engagerede Dorthe Suell – Master i Social Integration til at varetage interviews og efterfølgende analyse og rapportskrivning. Læs hele rapporten HER