Mønt med hjerte

Succes med fundraising

af Dorthe Suell og Jonas Hinge Hansen

Fundraising bidrager til kirkelige indsatser

Succes med fundraising af Dorthe Suell

Flere steder i Danmark ser vi fonde finansiere opstarten eller videreførelsen af diakonale projekter, hvor projekterne har vokset sig så store, at der er brug for en ansat. F.eks. har SaralystFonden siden 2013 rejst knapt 2.2 mio. kr. til to sociale projekter: SaralystFamilien og SmileService.

For at lykkes med fundraising vil SaralystFonden dele 10 succeskriterier, som de har fulgt. Du kan læse mere her: http://www.suellteam.dk/mediafiles/suellteam/succes-med-fundraising.pdf